Başvurular

Adıyaman’da İkamet Edenler! Belediye Personel Alımları Başladı!

Adıyaman’da İkamet Edenler! Belediye Personel Alımları Başladı!, iş başvuruları bölümünde Adıyaman’da İkamet Edenler! Belediye Personel Alımları Başladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Adıyaman’da İkamet Edenler! Belediye Personel Alımları Başladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Adıyaman’da İkamet Edenler! Belediye Personel Alımları Başladı!

Adıyaman ‘da ikamet eden fakat iş bulamayan vatandaşlar için Adıyaman Samsat Belediyesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilan paylaşımı yaptı. Samsat belediyesi, Maliye yahut Muhasebe alanında mezun 1 muhasebe personeli alımı yapacak. En mühim şartlardan birinin KPSS sınavından en az 75 puan almış olması gerektiğini ifade eden belediyenin diğer şartları…

 

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu