Başvurular

Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları…

Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları…, iş başvuruları bölümünde Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları…

Amasya Adalet Komisyonu personel alımı yapacağını açıkladı. Yerel gazetede yayına giren ilana göre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tüm diller ve işaret dili bilen tercüman alımı yapacağını dile getirdi. Son başvuru tarihi 28 Ekim tarihine kadar kabul edecek olan komisyon ilanın şartları…

ŞARTLAR :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:
a-) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,
b-) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c-) En az ilkokul mezunu olması,
ç-) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d-) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda bulunan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs yahut kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması yahut ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e-) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış yahut sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f-) Komisyonun bağlı olduğu il etrafında oturması yahut bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g-) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu