Başvurular

Antalya ve Konya’ da İkamet Edenler! Tarım Kredi Kooperatifleri 43 Personel Alacak!

Antalya ve Konya’ da İkamet Edenler! Tarım Kredi Kooperatifleri 43 Personel Alacak!, iş başvuruları bölümünde Antalya ve Konya’ da İkamet Edenler! Tarım Kredi Kooperatifleri 43 Personel Alacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Antalya ve Konya’ da İkamet Edenler! Tarım Kredi Kooperatifleri 43 Personel Alacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Antalya ve Konya’ da İkamet Edenler! Tarım Kredi Kooperatifleri 43 Personel Alacak!

Tarım Kredi Kooperatifi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Buna göre Antalya ve Konya Bölge Birlikleri, Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapıldığını açıkladı. Son başvuru tarihi 3 Eylül olarak tespit edilen ilanda 43 personel alacağı altı çizildi. Ayrıca adayın Burdur ve Isparta illerinde çalışması gerektiği de resmi ilana eklendi. İşte başvurunun genel şartları…

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve ardından doğanlar müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak yahut tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis yahut altı ay veya daha fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

  • Diploma yahut Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
  • Bitki Koruma Ürünleri Bayi yahut Toptancı izin Belgesinin olması(Bitki Koruma Ürünleri Bayi yahut Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),
  • Adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin ( Antalya, Burdur ve Isparta) sınırları içinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması ve son ikamet adresinin Burdur ve Isparta olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır

    .Misal verilecek olursa; 3 yıl boyunca Antalveya ikamet eden fakat son iki aydır Burdur da ikameti bulunan adayın başvurusu, Burdur ilinden kabul edilecektir. Yine, 3 yıl boyunca Antalveya ikamet eden fakat son iki aydır Isparta da ikameti bulunan adayın başvurusu, Isparta ilinden kabul edilecektir),

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin herhangi birinin ikametgahı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba yahut eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında bulunan yönergeye uygun olacak biçimde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayi yahut Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki alakalı bölüme eklemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayi yahut Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu