Başvurular

Bilişim Adayları Dikkat! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeller Alacak!

Bilişim Adayları Dikkat! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeller Alacak!, iş başvuruları bölümünde Bilişim Adayları Dikkat! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeller Alacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Bilişim Adayları Dikkat! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeller Alacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Bilişim Adayları Dikkat! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeller Alacak!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı iş arayan bilişim personelleri için mühim bir açıklamada bulundu. Resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre java yazılım uzmanı, .net yazılım uzmanı alanlarında 3 personel alınacak. Adayların belgelerle birlikte 01.10.2021 – 15.10.2021 tarihleri içinde başvuruları kabul edilecek.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler
için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli
olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti
ardındanki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi
veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin altı çizildiği onaylı lisans yahut
lisansüstü transkript belgesi yahut mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan
programlama dillerini söyleyen onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs katılım
sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te gösterilen özlük
hakları ve diğer kaideleri kabul etmek,
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muaf olmak,
j) Mevcut projelere/yazılımlara bi hayli hızlı adapte olmak ve geliştirmek, kuvvetli iletişim ve problem
çözme kabiliyetlerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
m) Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu