Başvurular

BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor 2022

BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu veya bilinen kısa adı ile BTK, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. BTK uzman yardımcısı alımı ilanı kapsamı içinde 47 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 ile 23 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav ve Değerlendirme
 • Sınav Konuları Nelerdir?
 • Diğer Hususlar

BTK 47 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki etapta yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 47 (kırkyedi) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde bulunan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri yahut bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik- elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 2018 senesinin Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
 • 2017 ve 2018 senesinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda gösterilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar içinde alanlar saygınlığıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama neticesinde;

Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 yahut KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 200,

Hukuk alanında, KPSSP3 yahut KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 240,

Mühendislik alanında, KPSSP2 yahut KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 500 aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.

Adayların başvurdukları alanda gösterilen iki KPSS puan türünden yüksek miktarda olana göre sıralama yapılacaktır. Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

ALAN/BÖLÜM ADET
Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri yahut bölümleri mezunlarından veya gösterilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans yahut doktora yapmış olanlardan 10
Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 12
Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri yahut bölümleri mezunlarından veya gösterilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans yahut doktora yapmış olanlardan 25

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların ilk kez kariyer.btk.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların;

 • Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
 • Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut kurumca onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesi

ile başvurularını 15 – 23 Kasım 2018 tarihleri içinde mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının olduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istediğimiz belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını yahut kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri yahut asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, alakalı evrakların fotokopileri Kurum aracılığıyla tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara bunun bunun yanında elektronik posta yahut kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda bulunan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 15 – 16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayına girecektır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar içinde en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları saygınlığıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro rakamının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar saygınlığıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi İnternet sitesinde ilan edilir. Bunlara bunun bunun yanında elektronik posta yahut kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

 1. Fotoğraflı özgeçmiş,
 2. Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 3. Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik hemen hemensı alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları saygınlığıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda bulunan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları saygınlığıyla boş kadro rakamının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta yahut kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde bulunan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

Sınav Konuları Nelerdir?

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler, Yöneylem Araştırması konularından, oluşacaktır.

Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı ardından tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Böylelikle Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir. Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 9252/1-1

Bu makalemizde BTK aracılığıyla gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara BTK iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER BTK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, btk hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan btk açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu