Başvurular

Burdur’da İkamet Eden Vatandaşlar! Belediye’de Kadın-Erkek Personel Alımları Başladı!

Burdur’da İkamet Eden Vatandaşlar! Belediye’de Kadın-Erkek Personel Alımları Başladı!, iş başvuruları bölümünde Burdur’da İkamet Eden Vatandaşlar! Belediye’de Kadın-Erkek Personel Alımları Başladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Burdur’da İkamet Eden Vatandaşlar! Belediye’de Kadın-Erkek Personel Alımları Başladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Burdur’da İkamet Eden Vatandaşlar! Belediye’de Kadın-Erkek Personel Alımları Başladı!

Burdur’da bulunan Tefenni Belediyesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. İlana göre 11.11.2021 – 15.11.2021 tarihleri içinde mesai bitimine kadar kadın yahut erkek KPSS sınavından en az 65 puan almış memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacak. Burdur Tefenni Belediyesi iş ilanının şartları nelerdir?

S.N. Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Memur GİH 9 1 Maliye, Muhasebe ve Maliye yahut Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın/ Erkek KPSS P3 En az 65
puan
2 Zabıta Memuru GİH 11 1 İşletme, İktisat yahut Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Kadın/ Erkek KPSS P3 En az 65
puan
3 İtfaiye Eri GİH 11 2 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P93 En az 60
puan

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda açıklanmıştır.
Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar;

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde gösterilen şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az B yahut C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu