Başvurular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru 11 Ekim!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru 11 Ekim!, iş başvuruları bölümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru 11 Ekim! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru 11 Ekim! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru 11 Ekim!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan yeni iş ilanına göre bilim alanına KPSS sınavından en az 70 puan almış ve diğer şartlara uyan 12 personel alınacak. Adaylar  e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak başvurularını iletebilir.

GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bölümde gösterilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)
c) (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bölümde gösterilen bölüm mezunları yalnızca C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı KHK’ya tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te gösterilen özlük hakları ve diğer konuları kabul etmek,
f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu