Başvurular

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı! İlanın Detayları…

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı! İlanın Açıklamaları…, iş başvuruları bölümünde Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı! İlanın Açıklamaları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı! İlanın Açıklamaları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başladı! İlanın Açıklamaları…

Ankara ili Çankaya Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Ankara’ da ikamet eden zabıta olmak isteyen vatandaşlar için yayına giren ilana göre 80 zabıta alacak olan Çankaya Belediyesi’nde görev almak isteyenler için en mühim şart KPSS sınavından 75 puan ve üzeri almış olmak olarak altı çizildi. 17 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminden kabul edecek olan zabıta memurluğu iş ilanının ayrıntı kısmı…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu