Başvurular

Çankırı Belediyesi Alımları Başladı! Erkek ve Kadın Personel Alım Şartları!

Çankırı Belediyesi Alımları Başladı! Erkek ve Kadın Personel Alım Şartları!, iş başvuruları bölümünde Çankırı Belediyesi Alımları Başladı! Erkek ve Kadın Personel Alım Şartları! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Çankırı Belediyesi Alımları Başladı! Erkek ve Kadın Personel Alım Şartları! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Çankırı Belediyesi Alımları Başladı! Erkek ve Kadın Personel Alım Şartları!

Çankırı Belediyesi, Çankırı’da ikamet eden vatandaşlar için yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Resmi internet sitesinden yayına giren ilana göre kadın yahut erkek KPSS sınavından en az 70 puan almış ve diğer şartlara uyan teknisyen adaylarının istediğimiz belgelerle birlikte 01/11/2021 – 03/11/2021
tarihleri içinde başvuruları kabul edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvan için son kez mezun olunan okul saygınlığı ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu