Başvurular

Çankırı Belediyesi Resmen Yayınladı! Şoför Alımları Başladı!

Çankırı Belediyesi Resmen Yayınladı! Şoför Alımları Başladı!, iş başvuruları bölümünde Çankırı Belediyesi Resmen Yayınladı! Şoför Alımları Başladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Çankırı Belediyesi Resmen Yayınladı! Şoför Alımları Başladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Çankırı Belediyesi Resmen Yayınladı! Şoför Alımları Başladı!

Çankırı ili Çardaklı Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan ilana göre *Otobüs Kaptanlığı, Otomotiv Teknolojisi, Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programlarının en az birinden mezun ve en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olan kadın yahut erkek fark etmeksizin 1 şoför alımı yapılacak. Resmi internet sitesinde yayına giren ilana göre 20 Ekim tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan belediye ilanının ayrıntı kısmı..

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu saygınlığıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

 BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a)İlan edilen Şoför kadroları için, mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu