Başvurular

Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak 2022

Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak 2022, iş başvuru bölümüzde Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Çukurova Üniversitesi personel alımı yapacak

Adana ilimizde bulunan Çukurova Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Çukurova Üniversitesi ilan kapsamı içinde sağlık teknikeri, hemşire, sosyal çalışmacı ve laborant alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 7 Ocak 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2019

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası ikaznca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen pozisyonlarda anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle alakalı koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda gösterilen genel şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması neticesinde, atanmaya engel bir durum bulunmamak,

* Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2018 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kuramların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

* Aranılan Nitelikler bölümünde gösterilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

POZİSYON SIRA NO UNVANI KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE 13 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
2 HEMŞİRE 60 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik (lisans) Programından mezun olmak.
3 SAĞLIK

TEKNİKERİ

5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri yahut Radyoloji Programlarından mezun olmak.
4 SAĞLIK

TEKNİKERİ

3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
5 SAĞLIK

TEKNİKERİ

2 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (lisans) Programından mezun olmak.
6 SAĞLIK

TEKNİKERİ

2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yahut Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarından mezun olmak.
7 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez Teknolojisi Programından mezun olmak.
8 SAĞLIK

TEKNİKERİ

3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olmak.
9 LABORANT 6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarının birinden mezun olmak.
10 SOSYAL

ÇALIŞMACI

1 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler yahut Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden bu yana 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği yahut beyanda olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir.

* İlanda bulunan pozisyonlardan yalnızca birine müracaat edilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 07.01.2019 Mesai Bitimine Kadar.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istediğimiz belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağrılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden bu yana 5 iş günü içinde istediğimiz belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu zaman zarfında istediğimiz belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılerin adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 62 85 – 2331 (116 – 118)

Bu makalemizde Çukurova Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu