Başvurular

Danıştay Başkanlığı Yeni İlan Yayınladı! Bilişim Personeli Alım Şartları…

Danıştay Başkanlığı Yeni İlan Yayınladı! Bilişim Personeli Alım Şartları…, iş başvuruları bölümünde Danıştay Başkanlığı Yeni İlan Yayınladı! Bilişim Personeli Alım Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Danıştay Başkanlığı Yeni İlan Yayınladı! Bilişim Personeli Alım Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Danıştay Başkanlığı Yeni İlan Yayınladı! Bilişim Personeli Alım Şartları…

Danıştay Başkanlığı aracılığıyla bilişim personeli alım ilanı yayınlandı. Kabul edilen adaylar sınava tabii tutulacak. Yapılacak olan sınavdan başarılı olan ve KPSS sınavından en az 70 puan alan 5 Bilişim personeli Danıştay Başkanlığı bünyesine alınacak. Yalnız bir pozisyona başvuru yapabilecek olan adaylar başvuru formu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulduktan sonra istediğimiz belgelerle birlikte 12/07/2021 – 30/07/2021 tarihleri içinde saat 17:00’a kadar başvurularını iletebilir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları
haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak.

c) (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı iki
katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki
tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle
işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme kabiliyetine ve temsil kabiliyetine
sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu