Başvurular

Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler?

Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler?, iş başvuruları bölümünde Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Danıştay Başkanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! Personel Alım Şartları Neler?

Danıştay Başkanlığı 30 kişilik sürekli olarak işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmi İŞKUR internet sitesinde yayına giren ilana göre güvenlik ve temizlik hizmetlerine alınacak olan 30 kişilik personel alımına başvuruları 9-13 Ağustos tarihleri içinde şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kabul edileceği altı çizildi. 30 birinin istihdam edileceği Danıştay Başkanlığı iş ilanı başvuru şartları…

Genel Şartlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum olmamak.

3) Son başvuru tarihi saygınlığıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir nedenle görevinden yahut mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak.

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli yahut muaf olmak)

7) Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor
olmak.

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci
maddesinin birinci fıkrasında gösterilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu