Başvurular

Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı yapıyor 2022

Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı yapıyor

Dışişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamı içinde 50 aday meslek memuru alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 3 Ocak 2019 ile 22 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Giriş Sınavı Başvurusu
 • Sınavın Aşamaları

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2019

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek olabilecekdür. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50 ‘dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından buluşmaktedir. Sınavın yazılı aşaması 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

(1) Sınava başvurabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
 • 01.01.2019 tarihi saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve ardından doğmuş olanlar),
 • Yurtiçindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

– Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin ülkeler arası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında bulunan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak yahut Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün tespit ettiği kapsam dikkate alınacaktır) yahut mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, ülkeler arası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak

(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına dört farklı bölümden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 yahut 2019 senelerında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Puan eşkıymetliği ÖSYM aracılığıyla saptanmış ülkeler arası dil sınavlarından 2017, 2018 yahut 2019 senelerında alınan puanların, bahse konu ülkeler arası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi saygınlığıyla ÖSYM aracılığıyla tespit edilen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori Yabancı

Dil

Asgari YDS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı
1 İngilizce 85 30 600
2 Almanca

Fransızca

85 10 200
3 Arapça 85 5 100
4 Rusça 85 5 100
TOPLAM 50 1000

Sınav neticesinde kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda gösterilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek miktarda olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir bölümden başvurabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara bunun bunun yanında e -posta ile bildirim yapılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin açıklamada, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

Giriş Sınavı Başvurusu

Giriş sınavı başvuruları 3 Ocak 2019 Perşembe günü ekranlara gelecek ve 22 Ocak Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge emsallari şunlardan oluşmaktadır:

 • T.C. kimlik numarası,
 • YDS/e-YDS yahut puan eşkıymetliği ÖSYM aracılığıyla saptanmış ülkeler arası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,
 •  Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 •  Mevcut görünümü görülmektediran vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
 • Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım yahut psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında bulunan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti maksadıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,

– Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci yahut üçüncü bir dilden 2017, 2018 yahut 2019 senelerında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut ülkeler arası dil sınavlarından alınmış ÖSYM aracılığıyla saptanmış eşdeğer puanı olanların,

– Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2017, 2018 yahut 2019 senelerında alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut ülkeler arası dil sınavlarından alınmış ÖSYM aracılığıyla saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Sınavın Aşamaları

Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

– Türkçe Kompozisyon

– Yabancı Dilde Kompozisyon

– Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri

– Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, yalnızca başka bir dil bilen adayların meslek memuru olabilmeleri olabilecek değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki dillerden sınava girecek adaylar, Bakanlık aracılığıyla İngilizce’den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) her bir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2017, 2018 yahut 2019 senesinde almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM aracılığıyla eşkıymetliği saptanmış herhangi bir diğer ülkeler arası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2017, 2018 yahut 2019 senesinde almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM aracılığıyla eşkıymetliği saptanmış herhangi bir ülkeler arası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenecektir.

– Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2017,

2018 yahut 2019 senesinde almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM aracılığıyla eşkıymetliği saptanmış herhangi bir ülkeler arası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenecektir.

e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara bunun bunun yanında e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade kabiliyeti ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu yönünden ilk kez değerlendirilecektir. Sınavda, güncel ülkeler arası konular ile ilgili da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav neticesinde başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi istekleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi olabilecekdür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)

Balgat/Ankara E-posta: [email protected] Tel: (0 312) 2921000

Bu makalemizde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara Dışişleri Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu