Başvurular

Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak 2022

Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak 2022, iş başvuru bölümüzde Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak

Dışişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ilan kapsamı içinde 500 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 6 Kasım 2018 ile 26 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı İlanı 2018

Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ikaznca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamı içinde görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurt dışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli İnternet sitesinden erişmek olabilecekdür. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurt dışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla ilişkili hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.

 Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ile 9’uncu derece kadrolara yapılabilecektir. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan buluşmaktedir. Sınavın yazılı aşaması 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde bulunmaktadır. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. Sınava başvurabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
 • 01.01.2018 tarihi saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1983 ve ardından doğmuş olanlar) ve
 • Yurt içindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına altı farklı bölümden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2016, 2017 yahut 2018 senelerında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Eşkıymetliği YÖK aracılığıyla saptanmış ülkeler arası dil sınavlarından 2016, 2017 yahut 2018 senelerında alınan puanların, bahse konu ülkeler arası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi saygınlığıyla ÖSYM aracılığıyla tespit edilen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori Yabancı

Dil

Asgari YDS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı
1 İngilizce 85 25 250
2 Almanca

Fransızca

80 10 100
3 Çince

Japonca

70 5 50
4 Arapça

Farsça

70 4 40
5 İspanyolca

İtalyanca

70 4 40
6 Portekizce

Yunanca

70 2 20
TOPLAM 50 500

3. Sınav neticesinde kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda gösterilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek miktarda olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir bölümden başvurabileceklerdir.

6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli İnternet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara bunun bunun yanında e-posta ile bildirim yapılacaktır.

7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin açıklamada, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Giriş sınavı başvuruları 6 Kasım 2018 Salı günü ekranlara gelecek ve 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge emsallari şunlardan oluşmaktadır:

 • T.C. kimlik numarası,
 • YDS/e-YDS yahut puan eşkıymetliği ÖSYM aracılığıyla saptanmış ülkeler arası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,
 • Diploma yahut mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • Mevcut görünümü görülmektediran vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
 • Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil dışında, ikinci yahut üçüncü bir dilden 2016, 2017 yahut 2018 senelerında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut ülkeler arası dil sınavlarından alınmış ÖSYM aracılığıyla saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Sınavın Aşamaları

1. Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

– Türkçe Kompozisyon

– Yabancı Dilde Kompozisyon

– Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri

– Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı sınava gireceği yabancı dil dışında, adayın herhangi bir diğer dilde 2016, 2017 yahut 2018 senelerında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM aracılığıyla eşkıymetliği saptanmış herhangi bir ülkeler arası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenecektir.

– Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2016, 2017 yahut 2018 senelerında almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM aracılığıyla eşkıymetliği saptanmış herhangi bir ülkeler arası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik hemen hemensı alınacak puan toplamına eklenecektir.

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara bunun bunun yanında e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade kabiliyeti ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu yönünden ilk kez değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav neticesinde başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi istekleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi olabilecekdür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara E-posta: [email protected] Tel: 0 (312) 292 10 00

Bu makalemizde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Dışişleri Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu