Başvurular

Diyanet İşleri Başkanlığı 46 personel alımı yapıyor 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı 46 personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı 46 personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı 46 personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Diyanet İşleri Başkanlığı 46 personel alımı yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı veya bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamı içinde mimar, şehir bölge plancısı, mühendis, astronom olmak üzere 46 personel alımı yapacaktır. Adaylar ilana 8 Ocak 2019 ile 22 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı 46 Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması
 • Sınav Sonuçları ve İtiraz
 • Atama İşlemleri
 • Diğer Bilgiler
 • İletişim

Diyanet İşleri Başkanlığı 46 Personel Alımı İlanı 2019

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi gösterilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda gösterilen boş kadro rakamının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar içinden, sözlü sınav başarı sırası sonucuna göre açıktan alım yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Sayılan unvanlar için tabloda gösterilen üniversitelerin lisans düzeyindeki alakalı bölümlerinden mezun olmak,
 • 2018 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
MÜNHAL KADRONUN
Sınıfı Unvanı Öğrenim Durumu Adedi
Teknik Hizmetler Sınıfı Mimar Üniversitelerin Mimarlık lisans programından mezun olmak 6
Şehir Bölge

Plancısı

Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak 2
Mühendis Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak 4
Mühendis Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak 3
Mühendis Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 2
Mühendis Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 7
Mühendis Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak 1
Mühendis Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 2
Mühendis Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak 16
Astronom Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programından mezun olmak 3
TOPLAM 46

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.01.2019-22.01.2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. Yurt dışında bulunanlardan yahut askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan yahut il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların istekleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı yahut pasaport),
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 • 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi
 • Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede bulunacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla atama sürecinde alakalı birime teslim edilecektir. Adaylar, başvuru ekranında alakalı alana 1000 kişiliği aşmayacak biçimde özgeçmişlerini yazacaklardır.

Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular içinden, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro rakamının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon aracılığıyla ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

 • Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, (15 puan)
 • Genel kültürü ve genel kabiliyeti liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının vazifeye uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (15 puan)

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli çalışmaların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bunun bunun yanında ilan edilecektir. Adaylar, sınav tarihi ve yerini söyleyen “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı yahut pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 puan olması gerekmektedir. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek miktarda olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek miktarda olana, KPSS öğrenim mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

Sınav Sonuçları ve İtiraz

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.  Atamaya ilişkin diğer hususlar alakalı birimce ardından ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuçlarını öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday aracılığıyla gösterilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile alakalı Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Sınavla alakalı iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim

Yazışma Adresi

: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail

Telefon

İlgililere açıklamalur.

[email protected]

: (0312) 295 70 00

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu makalemizde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan avukat alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara Diyanet iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu