Başvurular

Diyanet’ten Önemli Açıklama! 200 Din Görevlisini Yurtdışına Gönderecek!

Diyanet’ten Önemli Açıklama! 200 Din Görevlisini Yurtdışına Gönderecek!, iş başvuruları bölümünde Diyanet’ten Önemli Açıklama! 200 Din Görevlisini Yurtdışına Gönderecek! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Diyanet’ten Önemli Açıklama! 200 Din Görevlisini Yurtdışına Gönderecek! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Diyanet’ten Önemli Açıklama! 200 Din Görevlisini Yurtdışına Gönderecek!

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi olan vatandaşlar için yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 200 din görevlisi dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla hem kadın hem de erkek 200 din görevlisi yurtdışına gönderilecek. Sınava tabii tutulacak adaylar için son başvuru tarihi 31 ağustos olarak altı çizildi.

Başvuru Şartları

a) İlgili ülke vatandaşlığına yahut süresiz oturma iznine sahip olmak,

b) Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak yahut Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla denkliği kabul gören yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşkıymetlik belgelerini kendileri alacaklardır.)

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil yahut o ülkede sıklıkla kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak veya ülkeler arası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM aracılığıyla en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul gören bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşkıymetlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Lakin, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta yahut yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile alakalı her hangi bir engeli bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil kabiliyetine sahip olmak,

Sınav Konuları

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

2) Temel Dini Bilgiler, (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

2) Genel Kültür, (30 puan)

3) Türkçeyi Kullanma Becerisi, (30 puan)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu