Başvurular

Ege Üniversitesi sözleşmeli 147 personel alıyor 2022

Ege Üniversitesi anlaşmali 147 personel alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Ege Üniversitesi anlaşmali 147 personel alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Ege Üniversitesi anlaşmali 147 personel alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Ege Üniversitesi anlaşmali 147 personel alıyor

İzmir ilimizde bulunmakta olan ülkemizin en köklü ve en büyük üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Ege Üniversitesi ilan kapsamı içinde; hemşire, sağlık teknikeri, mühendis, programcı, sistem programcısı – çözümleyici alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Ayrıca yazılı yahut sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2018 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Özel Bütçe
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 100 Fakülte yahut Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Hemşire 40 Fakülte yahut Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

*En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım bölümlerinden mezunu olmak.

*En az 2 ytl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Döner Sermaye Bütçesi
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Mühendis 1 Fakültelerin Bilgisayar yahut Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

‘Microsoft Visual Studio 2005, 2008, 2010 arayüzleri ile Microsoft.Net platformunda Asp.Net, C# ve AJAX tercih ederek kurumsal yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

‘HTML, JavaScript, CSS tercih ederek web tabanlı programlar geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

Orecle DB ( PL-SQL) ve MS SQL Server ( T-SQL) Veri tabanında geniş ölçekli yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.

*En az 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

*En az C düzeyinde KPDS yahut dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Sistem

Programctsı

Çözümleyici

3 Fakültelerin Bilgisayar yahut Yazılım Mühendisliği veya İstatistik yahut Matematik bölümlerinden mezun olmak, *C# ve ASP.NET Oracle yazılım dillerini bildiğini belgelemek.

‘Süreç geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları hususunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

‘Proje Yönetimi ve PMI standartları hususunda profesyonel olmak ve bunu belgelendirmek,

‘En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek

‘En az D düzeyinde KPDS yahut dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bune belgelendirmek.

Programcı 2 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümü mezun olmak

*C# ve ASP.NET yazılım dilleri ve Oracle veri tabanı ile yazılım geliştirebilmek ve bunları belgelendirmek.

*En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek

*En az D düzeyinde KPDS yahut dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Başvuru sırasında adaylardan talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir)
 • Diploma yahut Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • 2018 KPSS Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 • Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü )

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre anlaşmali olarak çalışmakta iken, bir yıl içinde hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle herhangi bir nedenle Kurumca anlaşmaleri feshedilenler yahut anlaşma dönemi içinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç olmak üzere anlaşmalerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden bu yana bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden bu yana 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istediğimiz belgeler ile birlikte E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 3 katı kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir

Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, vazifeye başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından bu yana en geç 3 iş günü içinde, E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir Bu zaman zarfında başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikten KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları alakalı kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak vazifeye başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne (vardiyalı ve nöbet usulu ) tabi olacaklardır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile alakalı bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı veya sözlü bunun bunun yanında bir tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi yönünden Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb. metotlarla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilirler Atanmaya hak kazanan personeller ile ilgili, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, olumlu yanıtlananlar vazifeye başlatılacaktır.

Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

Bu makalemizde Ege Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Ege Üniversitesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu