Başvurular

EGM aşçı alımı yapıyor 2022

EGM aşçı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde EGM aşçı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. EGM aşçı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

EGM aşçı alımı yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü veya bilinen kısa adı ile EGM, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde aşçı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ilan kapsamı içinde 18 aşçı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 28 Ocak 2019 ile 1 Şubat 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Aşçı Alımı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Sözlü yahut Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Konuları
 • Kesin Başarı Listesi
 • Sonuçlara İtiraz İşlemleri
 • Sınavı Kazananların Ataması

Emniyet Genel Müdürlüğü Aşçı Alımı 2019

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içinde değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Aşçı) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de açıklanmıştır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve açıklamalar, www.egm.gov.tr İnternet adresinden yapılacak olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2018 senesinde yapılan KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′ inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla alakalı olarak EK-1 de gösterilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde gösterilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/yahut uygulamalı sınava katılmak maksadıyla;

 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.)

Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir. KPSS Sonuç belgesinin aslı veya İnternet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. Başvurular 28/01/2019 – 01/02/2019 tarihleri içinde yapılacaktır.

Sözlü yahut Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Konuları

2018 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel rakamının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/yahut uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/yahut uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı detaylarını sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir. Başvuruda bulunan adaylardan, gösterilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/yahut uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/yahut uygulamalı sınav adayların;

 • Mesleki bilgi ve mesleki kabiliyeti,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme kabiliyeti, muhakeme gücü,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Kesin Başarı Listesi

Kesin başarı listesi, sözlü ve/yahut uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2018 yılı KPSS-P94) ile sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek miktarda olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada bulunacaktır. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden bu yana yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim aracılığıyla en fazla on gün içinde yalnızca maddi hata yönünden incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı Kazananların Ataması

Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istediğimiz sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv incelemelerinın olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAK AŞÇI PLANLAMASI

Alınacak Birim Birim Sayı Top.

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
Cinsiyet KPSS Puan Türü

Yılı ve Taban Puanı

Öğre nim Durumu
ARTVİN 2 18 E/K KPSS-2018

P94-70

Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı-

Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı-Ev Ekonomisi Dalının yahut Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı-

Turizm/Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

BİTLİS 2
KARS 1
KIRIKKALE 1
KIRKLARELİ 1
KÜTAHYA 1
MUŞ 1
ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK. (ANKARA) 1
SİNOP 1
SOSYAL HİZ.DAİ.BŞK. (ANKARA) 2
ŞIRNAK 2
TOKAT 1
VAN 1
YOZGAT 1

Bu makalemizde Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek aşçı alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara EGM iş ilanları 2019 sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu