Başvurular

Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı

Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı, iş başvuruları bölümünde Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı

Türk Şeker Fabrikası Elazığ şeker fabrikasına personel alımı yapacak. Eleman gereksinimini karşılamak ve istihdam sağlamak isteyen Türk şeker İş arayan adayların başvurularını beklemekte. Elazığ şeker fabrikası genel başvuru alımı yapıyor. Elazığ şeker fabrikasına nasıl iş başvurusu yapacağınızı yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Elazığ Şeker Fabrikası Personel Alımı

Merkezi Ankara’da Olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.; Tarım, İmalat-Gıda, İmalat-Kimya, İmalat-Elektriksiz Makina, İmalat-Meslek Bilim Ölçü Kontrol Optik Donanım Sektörlerinde Faaliyet Göstermektedir.

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayına girdiği tarihten bu yana 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi ışığında yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi isteklerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan alakalı KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/yahut terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralanan işçi isteklerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu bireylerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterli gelmektedir. Lakin, kariyer meslek isteklerine başvuru yapacak engellilerden alakalı KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS’ye tabi engelli işçi isteklerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını tercih ederek başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik istekleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği istekleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi isteklerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş rakamının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş rakamının beş katını geçmeyecek biçimde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü isteklerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri içinden açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında veya kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara açıklamalacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada bulunan diğer bireyler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde açıklamalacaktır. Bu açıklama, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli olarak yahut geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir nedenler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden yahut kamuda sürekli olarak işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi isteklerine yapılan başvurularda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il yahut bölge düzeyinde yayımlanan işçi isteklerinin başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile alakalı olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde alakalı işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Şeker Fabrikaları Personel Alımı hususlar ve istediğimiz belgeler

B) Özel Hususlar:

Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamı içinde diğer kamu kurumlarına nakil haklarının bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslara göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamı içinde geçici personel olarak atanamayacaklardır.KPSS puanıyla tespit edilen adayların sınav (sözlü ) yapılacak olup,  Sözlü sınav için nihai listede bulunan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecek olup, açıklama tebliğ mahiyetinde bulunacağından bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca değişiklik olması halinde Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet adresinde gerekli açıklama yapılacaktır. Sözlü sınav, sınav komisyonu aracılığıyla fabrikanın olduğu adreste yapılacaktır.Adaylar, vazifeye başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.2018 yılına ait KPSS puanı geçerlidir.

İSTENEN BELGELER: Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak)Atanacağı pozisyona ilişkin  Mezuniyetini Gösterir Öğrenim Belgesi 13- Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. KPSS puanı ile tespit edilen asil adayların en geç 24.01.2020 Cuma günü akşamına kadar istediğimiz belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmekte olup evraklarında noksanlık olan yahut uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Adaylarda Aranan ŞArtlar

BAŞVURULARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı yahut çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezası alan veya ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Kanun yahut diğer mevzuatında bulunan şartları taşımak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırması olumlu yanıtlanmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).
 • Adayların, başvurunun son günü saygınlığıyla ilanda bulunan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

Türk şeker Personel Alımı yapılan Diğer iller;

 • Ağrı Şeker Fabrikası Personel Alımı için tıklayınız.
 • Burdur Şeker Fabrikası Personel alımı için Tıklayınız.
 • Konya Şeker Personel Alımı için Tıklayınız.
 • Adapazarı Şeker Fabrikası (Adaşeker) Personel alımı için tıklayınız.

Elazığ Şeker Fabrikaları için personel alımı başvurularını İşkur sağlamaktadır. Vereceğimiz linke tıkladıktan sonra mevcut kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz var ise sisteme E-Devlet şifreniz ile de giriş uygulayabilirsiniz. E-Devlet şifrenizi hatırlamıyor iseniz yeni kayıta tıklayarak yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Türkiye şeker fabrikaları personel alımı için tıklayınız.

Paylaş
Tweetle
Paylaş
Pin
0 Paylaşımlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu