Başvurular

Giresun’da İkamet Eden Vatandaşlar! KPSS ‘den 55 Alan Herkes Başvurabilir!

Giresun’da İkamet Eden Vatandaşlar! KPSS ‘den 55 Alan Herkes Başvurabilir!, iş başvuruları bölümünde Giresun’da İkamet Eden Vatandaşlar! KPSS ‘den 55 Alan Herkes Başvurabilir! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Giresun’da İkamet Eden Vatandaşlar! KPSS ‘den 55 Alan Herkes Başvurabilir! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Giresun’da İkamet Eden Vatandaşlar! KPSS ‘den 55 Alan Herkes Başvurabilir!

Giresun’da ikamet eden vatandaşlar için Giresun Alucra Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan ilana göre Giresun’ da ikamet edenler için itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı yapılacağı belirtildi. Adaylar, başvuru esnasında istediğimiz belgeleri ile birlikte 13.10.2021 – 15.10.2021 tarihleri içinde başvurularını iletebilir.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle
hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde gösterilen şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye
İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu içinde (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu