Başvurular

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayınladı! Memur Alımları Başladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayınladı! Memur Alımları Başladı, iş başvuruları bölümünde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayınladı! Memur Alımları Başladı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayınladı! Memur Alımları Başladı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayınladı! Memur Alımları Başladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımına başladıklarını açıkladı. Resmi internet sitesinden yaptıkları açıklamaya göre 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) olmak üzere, aşağıda gösterilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 17 personel alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar başvurularını genel sekreterliğe iletebilecek. Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş yahut bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Uzman yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de gösterilen bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) (Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 • Uzman Yardımcısı ile İdari Memur için görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, İdari Memur (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
 • TİM ve Birliklerden yahut önceden çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde gösterilen nedenlerle anlaşmasi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman Yardımcısı kadrosu için; 06.09.2020 yahut 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1’de gösterilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2019, 2020 yahut 2021 senelerına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan yahut ülkeler arası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM aracılığıyla yayımlanan Yabancı Dil Eşkıymetlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 • İdari memur kadrosu için; 06.09.2020 yahut 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1’de gösterilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.
 • İdari Memur (Engelli) kadrosu için; 15.11.2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de gösterilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu