Başvurular

Hakkari Belediye Başkanlığı Yeni Personel Alımı! Zabıta Memuru Şartları!

Hakkari Belediye Başkanlığı Yeni Personel Alımı! Zabıta Memuru Şartları!, iş başvuruları bölümünde Hakkari Belediye Başkanlığı Yeni Personel Alımı! Zabıta Memuru Şartları! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Hakkari Belediye Başkanlığı Yeni Personel Alımı! Zabıta Memuru Şartları! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Hakkari Belediye Başkanlığı Yeni Personel Alımı! Zabıta Memuru Şartları!

Hakkari Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve memur istihdam edeceğini açıkladı. Resmi internet sitesinde paylaşılan ilana göre 10 personel alımı yapıldığını açıkladı. Başvurular  06.09.2021 – 09.09.2021 tarihleri içinde kabul edileceğini söyleyen Hakkari Belediyesi, şartları içinde KPSS sınavından en az 60 puan alınması ve lisans mezunu olunması gerektiğini dile getirdi. İlan ayrıntı kısmı için tıklayınız.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu