Başvurular

Hakkari Belediyesi 10 Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Hakkari Belediyesi 10 Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?, iş başvuruları bölümünde Hakkari Belediyesi 10 Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Hakkari Belediyesi 10 Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Hakkari Belediyesi 10 Memur Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Hakkari Belediyesi Resmi internet sitesinde 10 zabıta memuru alımı ilanı yayınlandı. İstihdam yapılacak olan zabıta memurluğu ilanına başvurmak isteyen adaylar için en mühim şart KPSS sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu olduğu altı çizildi. Adaylar, başvuru esnasında istediğimiz belgeleriyle birlikte 06.09.2021 ile 09.09.2021 tarihleri içinde başvurularını yapabilirler.

GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu