Başvurular

Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor

Halkbank yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde 50 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 17Aralık 2018 ile 18 Ocak 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Halkbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav Konuları, Soru Dağılımı, Puanlama ve Diğer Bilgiler

Halkbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.  Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları ile ilgili geniş bir şekilde açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş Sınavına katılabilmek için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis yahut 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo’da gösterilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans yahut yüksek lisans bölümlerinden 01 Şubat 2019 itibariyle mezun olmak,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Mühendisliği Matematik-Bilgisayar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sistem ve Kontrol Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Yazılım Mühendisliği

yahuthut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye veya yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

 • Sağlık durumu yönünden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye uygun olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf yahut en az 31 Temmuz 2019 tarihine kadar tecilli olmak veya 27.07.2018 tarihinde kabul gören 7146 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,
 • Banka aracılığıyla yapılacak araştırma neticesinde; tutum, davranış ve öz geçmişleri yönünden bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi vazifeye başlatılmazlar, vazifeye başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı Görev Yapacağı Birim
Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı İstanbul 50 Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 45-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi maksadıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Sınav ücreti 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, 17 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019 tarihleri içinde, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.yildiz.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen yahut posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Başvuru Formu” aday aracılığıyla eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan yahut gösterilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusunu tamamlayan fakat sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Başvurusu kabul gören adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 22 Ocak 2019 – 27 Ocak 2019 tarihleri içinde http://sinav.yildiz.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 27 Ocak 2019 tarihinde İstanbul ilinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüslerinde gerçekleştirilecektir. Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi yahut geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek mecburiyetindedirler. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Sınav Konuları, Soru Dağılımı, Puanlama ve Diğer Bilgiler

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 27 Ocak 2019 – 10.00
Sınavın Yapılacağı Yer İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsleri
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 dk
Soru Sayısı Sayısal-Sözel Yetenek (30 Soru)

Yabancı Dil (30 Soru)

Alan Bilgisi (60 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak biçimde test usulü

Yazılı sınav “Sayısal-Sözel Yetenek”, “Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümlerinden oluşacak ve toplamda 120 test sorusu bulunacaktır.

Sayısal – Sözel Yetenek Testi :

Yabancı Dil Testi :

> İngilizce

Alan Bilgisi Testi :

Alan bilgisi testi, adaylarca önceden yapılmış tercihlere göre “Bilgisayar/Yazılım” ve “Elektrik/Elektronik” olmak üzere iki farklı grup halinde sunulacaktır. Adaylar sınav esnasında, sınava başvuru aşamasında tercih ettiği grubu yanıtlandıracaklardır.

BT UZMAN YARDIMCISI
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Sayısı
Sayısal – Sözel Yetenek 20% 30
Yabancı Dil 20% 30
Alan Bilgisi 60% 60
TOPLAM 120

Değerlendirme yapılırken, doğru yanıtlarınızın sayısından yanlış yanıtlarınızın rakamının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Her sorunun puan değeri birbirine eşittir.

> BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (150) aday,

Değerlendirme Merkezi uygulamaları ve/yahut Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, 29-30 Ocak 2019 tarihlerinde saat 16:00’a kadar, üniversitenin ilan edeceği e-posta ve/yahut web adresini tercih ederek Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu http://sinav.yildiz.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı

sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinav.yildiz.edu.tr adresi üzerinden veya

[email protected] adresi üzerinden sonuçların yayına girdiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içinde saat 16:00’a kadar Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda gösterilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci ile ilgili bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi [email protected]
Telefon 0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi

Web Sitesi https://sinav.yildiz.edu.tr
E-posta Adresi [email protected]
Sınav Başvuru Adresi http://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank
Telefon 0212 383 39 11
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi, Merkezi Sınav Koordinatörlüğü, Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler, İstanbul

Bu makalemizde Halkbank aracılığıyla yani Halk Bankası aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Halkbank iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER HALKBANK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, halkbank hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan halkbank açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu