Başvurular

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Çalışmak İsteyenler! Şartlara Uyan 130 Personel Alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Çalışmak İsteyenler! Şartlara Uyan 130 Personel Alınacak!, iş başvuruları bölümünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Çalışmak İsteyenler! Şartlara Uyan 130 Personel Alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Çalışmak İsteyenler! Şartlara Uyan 130 Personel Alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Çalışmak İsteyenler! Şartlara Uyan 130 Personel Alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, personel alımı için kolları sıvadı. Açıklamaya göre 100 Genel Katılımcı kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi maksadıyla 05/12/2021 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacak. Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri içinde kabul edilecek. Sınav başvuru şartları nelerdir?

Sınav Başvuru Şartları

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,
3- Aşağıda gösterilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamı içindeki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde bulunan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:
a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.
b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.
c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.
e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.
f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yıl görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.
4- Yukarıda gösterilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamı içinde sınava gireceklerdir.
5- Sınavın son başvuru tarihinden (03/11/2021) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak veya ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşkıymetliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,
6- Sınavın son başvuru tarihi saygınlığıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (03/11/1976 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).
7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) tespit ettiği mesleki ahlak kaidelerina ve kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu