Başvurular

İç Denetçi Olmak İsteyenler! Kıyı Emniyeti Yeni İş İlanı Yayınladı!

İç Denetçi Olmak İsteyenler! Kıyı Emniyeti Yeni İş İlanı Yayınladı!, iş başvuruları bölümünde İç Denetçi Olmak İsteyenler! Kıyı Emniyeti Yeni İş İlanı Yayınladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İç Denetçi Olmak İsteyenler! Kıyı Emniyeti Yeni İş İlanı Yayınladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İç Denetçi Olmak İsteyenler! Kıyı Emniyeti Yeni İş İlanı Yayınladı!

Seyir emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile alakalı hava, deniz ve kara vasıtalarını elde etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlayan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 2 iç denetçi alımı yapacak. Adaylar seçilirken en mühim şartın en az lisans mezunu olması gerektiği altı çizildi. Son başvuru tarihi 13 Ağustos olan başvuruda bulunan iç denetçi alım şartları…

ŞARTLARI

• Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalardan birine sahip olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan sahip oldukları sertifika istenecektir.)

• En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak (Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/C maddesinde gösterilen kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet süreleri ile alakalı belgeler istenecektir.)

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf yahut erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak.

• Sağlık durumu yönünden, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya uygun olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (İşe girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

• Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil kabiliyetine sahip olmak.

• Başvuru yapan ve/yahut işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları ile ilgiliki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 2 aylık deneme süresi içinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Alım süreci ile alakalı tüm açıklamalar; Kuruluş web sayfası açıklamalar bölümünden yapılacak olup, bunun bunun yanında adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun alakalı hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu