Başvurular

İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcısı alımı yapıyor

İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde AB uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ilan kapsamı içinde 15 AB uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 17 Aralık 2018 ile 21 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

İ3çişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 28-29 Ocak 2019 tarihleri içinde Ankara’da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Giriş Sınavına Hak Kazananlardan Hangi Belgeler İstenecek?
 • Sınav Başvuru Şekli ve Yeri
 • Sınavın Şekli ve Konuları
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri
 • Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Başvuru Şartları Nelerdir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören yurt içi yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

ÖSYM aracılığıyla 2017 ve 2018 senelerında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 36” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

Avrupa Birliği içinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak yahut buna denk kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşkıymetlikleri; ÖSYM’ninhttp://osym.gov.tr internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayına giren Yabancı Dil Eşkıymetlilikleri tablolarından, ilanda gösterilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

Giriş Sınavına Hak Kazananlardan Hangi Belgeler İstenecek?

Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) İnternet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler içinde, istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri alakalı sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

 • Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli İnternet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday aracılığıyla imzalanmış, resimli İş Talep Formu.
 • Üç adet vesikalık fotoğraf.
 • Yükseköğrenim diplomasının yahut çıkış belgesinin aslı veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
 • YDS yahut buna denk kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı yahut onaylı örneği.
 • Özgeçmiş.

Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş senedir. Yukarıda istediğimiz belgelerin, aslı veya onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

Sınav Başvuru Şekli ve Yeri

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli İnternet sitesinde bulunan 2018 yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 17-21 Aralık 2018 tarihleri içinde alakalı sınav açıklamasu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının olduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır

Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini uygulayınceye kadar müracaat süresi içinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir biçimde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını gösterilen başvuru tarihleri içinde almaları gerekmektedir.

“Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu tercih ederek İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar;www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde alakalı sınav açıklamasu bölümünde bulunan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 21 Aralık 2018 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir. İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş sebebiyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 21 Aralık 2018 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme olanağı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre tespit edilen Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 25 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar, 25-26 Aralık 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri içinde alakalı Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 26 Aralık 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, alakalı adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 03 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istediğimiz belgeleri 1415 Ocak 2019 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) alakalı sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara alakalı sınav bürosunca, Giriş(Sözlü) Sınavının günü, saati ve yerinin altı çizildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içinde alakalı sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş(Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile alakalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İstenilen evrakları süresi içinde teslim eden adaylar Giriş(Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş(Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 17 Ocak 2019 tarihinden bu yana Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve bunun bunun yanında İş Talep Formunda dile getirdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile alakalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar ile ilgili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla yahut bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş(Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek etapta yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik hemen hemensı alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten bu yana yedi gün içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri içinde alakalı Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme neticesinde giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi İnternet sitesinden ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Giriş(Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, atama yapılacak kadro rakamının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP36 puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli İnternet sitesinde açıklamalacaktır.

Bu makalemizde İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara İçişleri Bakanlığı iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu