Başvurular

İş Arayan Mühendisler! Osmaneli Belediyesi Yeni Memur Alımı Yapacak

İş Arayan Mühendisler! Osmaneli Belediyesi Yeni Memur Alımı Yapacak, iş başvuruları bölümünde İş Arayan Mühendisler! Osmaneli Belediyesi Yeni Memur Alımı Yapacak ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İş Arayan Mühendisler! Osmaneli Belediyesi Yeni Memur Alımı Yapacak ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İş Arayan Mühendisler! Osmaneli Belediyesi Yeni Memur Alımı Yapacak

Bilecik İli Osmaneli Belediyesi ilk defa atanmak üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartları koşulan istihdam için son başvuru tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirlendi. İşte başvurunun genel şartları…

GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  gösterilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip  olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)   Askerlik   durumu   itibariyle;   askerlikle   ilgisi   bulunmamak   yahut   askerlik   çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  yahut  bedensel  engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu