Başvurular

İŞKUR Duyurdu! Dil Kurumuna İlkokul Mezunu Personeller Alınacak!

İŞKUR Duyurdu! Dil Kurumuna İlkokul Mezunu Personeller Alınacak!, iş başvuruları bölümünde İŞKUR Duyurdu! Dil Kurumuna İlkokul Mezunu Personeller Alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İŞKUR Duyurdu! Dil Kurumuna İlkokul Mezunu Personeller Alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İŞKUR Duyurdu! Dil Kurumuna İlkokul Mezunu Personeller Alınacak!

İş arayan vatandaşlar için İŞKUR yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. İŞKUR aracılığıyla yayına giren ilana göre Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumuna istihdam etmek üzere 9 personel alımı yapılacak. İlkokul mezunu olan vatandaşların da başvuruya katılacağı ilana son başvuru tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Başvuru şartları…

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

e) Özel kanun yahut diğer mevzuatta bulunan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması olumlu yanıtlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun olduğu il sınırlarında ikamet etmek

 

ÖZEL ŞARTLAR

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a) 35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

b) En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

c) Başvurunun son günü (04/10/2021) saygınlığıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli olarak işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri alakalı birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

b) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli olarak işçi kadrosuna alınacak olan temizlik personelleri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu bağlamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu bağlamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

 

c) Türk Tarih Kurumu sürekli olarak işçi kadrosuna alınacak olan temizlik personelleri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu bağlamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü isteklerinde gösterilen son başvuru tarihi (04/10/2021) saygınlığıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu