Başvurular

İtfaiye Eri Adaylarına Duyuru! Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkekler Başvurabilir!

İtfaiye Eri Adaylarına Duyuru! Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkekler Başvurabilir!, iş başvuruları bölümünde İtfaiye Eri Adaylarına Duyuru! Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkekler Başvurabilir! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İtfaiye Eri Adaylarına Duyuru! Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkekler Başvurabilir! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İtfaiye Eri Adaylarına Duyuru! Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkekler Başvurabilir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan ilana göre şartlara uyan 150 kadın ve erkek personel istihdam edilecek. 12 Kasım tarihine kadar mesai bitimine kadar, aday belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine başvurularını iletebilecekler.

N Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyet KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 10 150
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak. En az C
Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Kadın/ Erkek P93 En az 60
puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 Sağlık yönünden kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu