Başvurular

İtfaiye Eri Alımları Başladı! Çorum Belediyesi Resmi Gazetede Yayınladı!

İtfaiye Eri Alımları Başladı! Çorum Belediyesi Resmi Gazetede Yayınladı!, iş başvuruları bölümünde İtfaiye Eri Alımları Başladı! Çorum Belediyesi Resmi Gazetede Yayınladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İtfaiye Eri Alımları Başladı! Çorum Belediyesi Resmi Gazetede Yayınladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İtfaiye Eri Alımları Başladı! Çorum Belediyesi Resmi Gazetede Yayınladı!

İtfaiye eri olmak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi gazetede yayına giren ilana göre Çorum Belediyesi, ilk defa atanmak üzere 3 itfaiye eri alımı yapacak. Üstelik cinsiyet ayrımı yapılmayacak. KPSS sınavından en az 60 puan almış olan itfaiye eri adayları 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadronun karşısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10
kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu