Başvurular

İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Antalya Kadın/ Erkek Personel Şartları…

İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Antalya Kadın/ Erkek Personel Şartları…, iş başvuruları bölümünde İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Antalya Kadın/ Erkek Personel Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Antalya Kadın/ Erkek Personel Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İtfaiye Eri Olmak İsteyenler! Antalya Kadın/ Erkek Personel Şartları…

Antalveya ikamet eden yahut edecek olan vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yayınlanan ilana göre kadın yahut erkek fark etmeksizin 125 itfaiye eri arımı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla açılan ilanda KPSS sınavından en az 55 puan alınması gerektiği altı çizildi. İtfaiye eri alımı ilanının ayrıntı kısmı…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İtfaiye eri kadrosu için başvuracak adaylarda aşağıdaki özel şartlar aranıyor:
 • Kadınlar için en az 1.60, erkekler için en az 1.67 boyunda olmak.
 • Sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 • İtfaiye eri alım sınavına girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği
 • Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu