Başvurular

İzmir, Balıkesir, Tekirdağ! Türkiye Tarım Kooperatifi Son Başvuru Tarihi 13 Eylül

İzmir, Balıkesir, Tekirdağ! Türkiye Tarım Kooperatifi Son Başvuru Tarihi 13 Eylül, iş başvuruları bölümünde İzmir, Balıkesir, Tekirdağ! Türkiye Tarım Kooperatifi Son Başvuru Tarihi 13 Eylül ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İzmir, Balıkesir, Tekirdağ! Türkiye Tarım Kooperatifi Son Başvuru Tarihi 13 Eylül ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İzmir, Balıkesir, Tekirdağ! Türkiye Tarım Kooperatifi Son Başvuru Tarihi 13 Eylül

İş arayan ziraat mühendisleri için güzel haber. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yapılan resmi ilana göre Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir illerinde ikamet eden 82 aday Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapıldığını dile getirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi 82 personel alımının genel ve özel şartları…

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve ardından doğanlar müracaat edebilirler.)
 4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak yahut tecilli olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis yahut altı ay veya daha fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

 • ÖSYM aracılığıyla yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,
 • Adayların Tabloda gösterilen Fakülteler(İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.)ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarının gösterilen Fakültelerinden mezun olması,(Adayların, tabloda gösterilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki alakalı bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
 • Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) sınırları içinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,(Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Misal verilecek olursa, 3 yıl boyunca Edirne’de ikamet eden fakat son 2 aydır Tekirdağ’da ikameti bulunan adayın başvurusu Tekirdağ ilinden kabul edilecektir.)
 • Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa) sınırları içinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,(Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Misal verilecek olursa, 3 yıl boyunca Bursa’da ikamet eden fakat son 2 aydır Balıkesir’de ikameti bulunan adayın başvurusu Balıkesir ilinden kabul edilecektir.)
 • İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla ) sınırları içinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,

  (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Misal verilecek olursa, 3 yıl boyunca Muğla’da ikamet eden fakat son 2 aydır İzmir’de ikameti bulunan adayın başvurusu İzmir ilinden kabul edilecektir.)

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin herhangi birinin ikametgahı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba yahut eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında bulunan yönergeye uygun olacak biçimde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu