Başvurular

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınladı! İtfaiye Eri Alımları Başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınladı! İtfaiye Eri Alımları Başladı!, iş başvuruları bölümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınladı! İtfaiye Eri Alımları Başladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınladı! İtfaiye Eri Alımları Başladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınladı! İtfaiye Eri Alımları Başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş arayan vatandaşlar için resmi internet sitesinden mühim bir açıklama yaptı. Buna göre 12 İtfaiye eri alımı yapılacak. Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri içinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat edebilecek. Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan çeşitlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.
• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
• Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• Sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu