Başvurular

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı 2022

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı 2022, iş başvuru bölümüzde Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı

Kamu Denetçiliği Kurumu yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kamu Denetçiliği Kurumu ilan kapsamı içinde 15 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 22 Ekim 2018 tarihi ile 5 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı 2018
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav Tarihi, Yeri ve Saati
 • Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanacaklardan İstenecek Belgeler
 • Sözlü (Giriş) Sınavı Konuları Nelerdir?
 • Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 • Diğer Bilgiler

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alımı 2018

Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 15 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda gösterilen puan çeşitlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

ÖĞRENİM GRUBU ALINACAK UZMAN YARDIMCISI SAYISI SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI KPSS PUAN TÜRLERİ
HUKUK 7 28 P4
SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 8 32 P33 yahut P38

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde bulunan genel şartları taşımak,
 • 2017 yahut 2018 senelerında yapılan KPSS’ye katılmış olmak ve yukarıda bulunan tabloda gösterilen puan çeşitlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,
 •  Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya denkliği alakalı makamlar aracılığıyla kabul edilmiş yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P4 puan grubu için),

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bu fakültelere denkliği alakalı makamlar aracılığıyla kabul edilmiş yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 yahut KPSS P38 puan grubu için),

 • Giriş sınavını yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve ardından doğanlar başvurabilecektir.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Sınav başvuruları 22 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp 05 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.ombudsman.gov.tr) aşağı indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS sonuç belgesi eklenmesi suretiyle, yukarıda anılan internet adresi üzerinden elektronik ortamda, şahsen yahut posta yoluyla yapılabilecektir. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav Tarihi, Yeri ve Saati

Başvuru şartlarını taşıyanlar içinden KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar içinden) ilk yirmi sekiz (28) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar içinden) ilk otuz iki (32) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanacaklardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız),
 • KPSS Sonuç Belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısı,
 •  Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı yahut alakalı öğretim kurumunca onaylanmış örneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır.),
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız),
 • Fotoğraflı özgeçmiş.

Sözlü (Giriş) Sınavı Konuları Nelerdir?

Sözlü giriş sınavı, adayların;

(a) Aşağıda gösterilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi;

– MALİYE: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası

– İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

– HUKUK: Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İdare Hukuku ve İdari Yargı, İnsan Hakları Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ile Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

– KAMU YÖNETİMİ: Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Personel Yönetimi, Mahalli İdareler ve Türk Siyaset Tarihi

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu aracılığıyla ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sözlü sınavda puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda gösterilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları ile atanmaya hak kazananlar, Kurumumuz internet sayfasında (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Söz konusu sınava başvuru için gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve bu bireylerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklik www.ombudsman.gov.tr internet adresinde “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

Bu makalemizde Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren diğer yazılara Kamu Denetçiliği Kurumu iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu