Başvurular

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak!

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak!, iş başvuruları bölümünde Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler dikkat! Hastaneye 93 personel alınacak!

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, psikolog, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadroları için alım gerçekleştirecek. Kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlerin 2018 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde gösterilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

Tercih edilecek pozisyonun karşısında bulunan şartları taşıyor olmak.

2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri bir ay içinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, başvuruda olduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten bu yana on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünya çapında etkili olan COVID-19 salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan önlemler kapsamı içinde). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks yahut internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan varabilirsiniz.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

2018 yılı KPSS sonuç belgesi.

Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, anlaşma yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin anlaşmaleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılere bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418 Mail Adresi : [email protected]

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu