Başvurular

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

kilis-7-aralik-universitesikilis-7-aralik-universitesi

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen yahut açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen yahut açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu yahut lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl profesyonel olmak
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile alakalı iki yıl profesyonel olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

a)İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini söyleyen fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup http://www.kilis.edu.tr/ adresi açıklamalar bölümünden temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Lisans eğitim transkripti

4. Mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5. Kamuda çalışıyor veya çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe suresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile alakalı belgeler,

6. ALES ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.

c) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden bu yana on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

d) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66

Adres:Meslek Yüksekokulu İçin: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS

Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının bilinmesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu açıklamalar tebligat niteliğinde olup adaylara bunun bunun yanında posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim personelleri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında yahut başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamı içinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile tespit edilen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu