Başvurular

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu! Bu Şartlara Uyanlar Alınacak!

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu! Bu Şartlara Uyanlar Alınacak!, iş başvuruları bölümünde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu! Bu Şartlara Uyanlar Alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu! Bu Şartlara Uyanlar Alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu! Bu Şartlara Uyanlar Alınacak!

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü iş arayan işçilere yönelik bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yapılan açıklamaya göre 9 personel alımı yapılacak. Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş 9 işçi alacak olan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ilanına başvurmak için son gün 11 Ekim olarak belirlendi. İlanın genel şartları nelerdir?

İlanın Genel Şartları

• Türk vatandaşı olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM aracılığıyla yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak yahut
ÖSYM aracılığıyla buna denk kabul gören yabancı dil belgesine sahip olmak veya GASM aracılığıyla tertip edilen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 yahut kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak
herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Bu bağlamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
•Deniz Trafik Operatörü adayı olarak vazifeye başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre alakalı düzenlemeler kapsamı içinde İdarece
belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş anlaşmaleri 4857 sayılı İş Kanunu ikaznca feshedilir.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı yahut sözlü metotlarınden biri yahut ikisi kullanılarak yapılacaktır) neticesinde işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde alakalı mevzuatınca uygulanan ücret,
tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları ile ilgiliki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Bu bağlamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile alakalı tüm açıklamalar; Kuruluş web sayfası açıklamalar bölümünden yapılacak olup, bunun bunun yanında adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu bağlamda işe ekranlara gelecek aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu