Başvurular

Kocaeli Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alıyor 2022

Kocaeli Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Kocaeli Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kocaeli Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Kocaeli Üniversitesi 107 Sözleşmeli Personel Alıyor

Ülkemizin en köklü ve büyük üniversitelerinden bir tanesi olan Kocaeli Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi ilan kapsamı içinde 107 anlaşmali personel istihdam edecektir. İlan kapsamı içinde hemşire, diyetisyen, sağlık fizikçisi, büro personeli, diğer sağlık personeli alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
 • İlana Nasıl, Nereden Başvuru Yapılır?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlara anlaşmali personel istihdam edilecektir.

KADRO

UNVANI

ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE

GİDERLERİ

Hemşire 53 Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Hemşire 34 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Sağlık Fizikçisi 1 Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji ve Fizik Öğretmenliği öğrenimleri üzerine;

1-Radyoterapi Fiziği

2-Diagnostik Fiziği

3-Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden Yüksek Lisans yapmış olmak.

Özel Bütçe
Büro Personeli 10 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoloji Bölümü yahut Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 3 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 3 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 1 Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 2 Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık Personeli 3 İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

Başvuru Şartları Nelerdir?

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle alakalı koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda gösterilen Genel Şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa yahut zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.
 • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp vazifeye başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 1. 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Diploma fotokopisi.
 4. 1 adet resim.
 5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 6. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.php)

İlana Nasıl, Nereden Başvuru Yapılır?

Adayların, ilanın yayımı tarihinden bu yana 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvuru zamanının son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş istekleri ile ilgili her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/açıklamalar.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bu makalemizde Kocaeli Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan anlaşmali personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu