Başvurular

Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı 2022

Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı

Ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Kocaeli Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde sürekli olarak işçi alımı yapacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi işçi alımı ilanı kapsamı içinde özel güvenlik görevlisi, büro memuru, bilgisayar programcısı, temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Kocaeli Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?

Kocaeli Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İlanı 2018

MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI Kocaeli Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamı içinde İş-Kur üzerinden kura usulü ile “sürekli olarak işçi” alınacaktır.

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli olarak işçi olarak istihdam edilecektir. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların fiyatları merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden yalnızca birine başvuru yapacaktır. Ön Lisans ve Lisans eğitim düzeyinde istihdam edilecek sürekli olarak işçiler için KPSS puan sıralaması yapılacaktır. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli olarak işçi istekleri kura usulüne tabidir.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro rakamının dört katı kadar aday, İş-Kur aracılığıyla bildirilen başvurular içinden noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü açıklamalar www.kocaeli.edu.tr İnternet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. KPSS’de başarılı olmak veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde gösterilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan vazifeye başlamayan yahut atanma şartlarını taşımadığından vazifeye başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar içinden belirlenecektir. Kura çekimi 17.12.2018 tarihinde saat 09:00’da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Sürekli İşçi İş Kolu Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu
Güvenlik Görevlisi 30 Ön Lisans
Büro Memuru 2 Lisans
Bilgisayar Programcısı 5 Lisans
Temizlik Görevlisi 20 İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim
Temizlik Görevlisi

(Eski Hükümlü yahut Terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralananlar)

17 İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim
Temizlik Görevlisi (Engelli) 16 İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim
TOPLAM 90

Şartları uyan adaylar, başvurularını Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen yahut www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Engelli, eski hükümlü yahut terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralanan adaylar ile ilgiliki alakalı mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde gösterilen koşulları taşımak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda gösterilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istediğimiz diğer sertifika / belgelere sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puan çeşitlerinden altmış ve üzeri almış olmak.

Bilgisayar Mühendisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

 • Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

 • Durumlarını alakalı mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal kabiliyetlerini çeşitli derecelerde kaybetmesi sebebiyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada kuvvetlikleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu söyleyen sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Eski hükümlü yahut terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralanan adaylardan;

 • Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı yahut çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezası alan veya ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör hadiselerinın neden ve tesiri sonucu malul sayılmayacak biçimde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle karşılaşmada yaralı olarak kurtulduğını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Güvenlik görevlisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

 • Erkek güvenlik görevlisi en az 1,70 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır.
 • Bayan güvenlik görevlisi en az 1,65 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır.
 • Valilikçe verilen silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Bu makalemizde Kocaeli Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu