Başvurular

KPSS Puanı Esas Alınacak! Hakimler ve Savcılar Kurulu Başvuru Şartları…

KPSS Puanı Esas Alınacak! Hakimler ve Savcılar Kurulu Başvuru Şartları…, iş başvuruları bölümünde KPSS Puanı Esas Alınacak! Hakimler ve Savcılar Kurulu Başvuru Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. KPSS Puanı Esas Alınacak! Hakimler ve Savcılar Kurulu Başvuru Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

KPSS Puanı Esas Alınacak! Hakimler ve Savcılar Kurulu Başvuru Şartları…

İş arayan vatandaşlar için kamu kurum ve kuruluşları personel alım ilanları yayınlamaya sürdürmekte. En son hakimler ve savcılar kurulu yayına giren ilana göre 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak sözlü ve yazılı sınavla 10 personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olup başvurular resmi internet sitesinden alınacak. Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde gösterilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi saygınlığı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim
mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 36 yaşından gün
almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü,
adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet
meslek lisesi yahut diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak yahut en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslar sonucu verilen daktilo veya
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
4- Hizmetli için en az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM aracılığıyla 2020 senesinde
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans
mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM aracılığıyla 2020 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu