Başvurular

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilan kapsamı içinde ağ ve sistem güvenliği uzmanı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 7 Aralık 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer müracaat ayrıntıları yazımız devamındadır.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınav
 • Sözleşme Ücretleri
 • Sonuçların Duyurulması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2019

Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” ikaznca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında yazılı bildirim yahut tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır. Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması veya yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. İlave bilgi istekleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

 • Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
 • Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA – TÜRKİYE
 • E-posta: [email protected]
 • Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri içinde ulaşılabilir.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş yahut sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme kabiliyetine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve bi hayli hızlı problem çözme kabiliyetine sahip olmak,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen fakat bilgi sahibi olması beklenilen konularda önceden çalışılan işyerlerinden alakalı hususta çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı)

Aranan Nitelikler:

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), enerjik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE Productivity Solutions Expert, MCSE: Mobility sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 • Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
 • Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch hususunda hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Scripting (perl yahut shell yahut powershell) hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • İş sürekli olarakliği yahut felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli, gelişmeye açık, araştırmacı, bi hayli hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek

Tercihen:

 • Bulut Teknolojileri ile ilgili deneyim sahibi olmak,
 • Orta yahut büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,
 • ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi yahut Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Giriş sınavı başvuruları 24/12/2018 tarihinde ekranlara gelecek ve 07/01/2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli İnternet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge emsallari şunlardan oluşmaktadır:

BELGE AÇIKLAMA
a) Özgeçmiş
b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık Fotoğraf
c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti ardındanki hizmetler dikkate alınacaktır.

ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda gösterilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile alakalı alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri geniş bir şekilde olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler yahut alakalı insan kaynakları birimlerinden en az biri aracılığıyla ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan bireylerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon detaylarının de aynı belge içinde bunun bunun yanında yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/yahut tüzel bireylerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d) KPSS Sonuç Belgesi Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
e) Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde alakalı yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
f) Mezuniyet Belgesi Diploma yahut mezuniyet belgesi yahut YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)
g) Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu yahut son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)
ğ) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istediğimiz sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlığımız aracılığıyla tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun tespit ettiği sertifika geçerlilik sorgulama metotlarıyle Başkanlığımız aracılığıyla doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi neticesinde genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel rakamının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. En yüksek puandan başlanarak VII Sözleşme Ücretleri Bölümünde verilen tabloda bulunan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda gösterilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız İnternet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 14/01/2019 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 21/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz zamanının bitiminden bu yana 23/01/2019 tarihine kadar değerlendirilerek neticelendirılır ve alakalılere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 23/01/2019 tarihi saat 17:00’a kadar Başkanlığımız İnternet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile alakalı adaylara bunun bunun yanında yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

Sınav

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav neticesinde 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar içinden puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın III. Başvuru Özel Şartları bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için gösterilen tüm konular ve hususlardır. Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde 27/01/2019 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme Ücretleri

Aylık brüt anlaşma ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için anlaşma ücret tavanının özel şartlar başlığı altında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Lakin; Başkanlığımız aylık brüt anlaşma ücreti katsayı tavanı altında anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

Alınacak Kişi Sayısı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
1 10 Ağ Ve Sistem Güvenliği Uzmanı 3 Katına kadar

Sonuçların Duyurulması

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden bu yana 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz zamanının bitiminden bu yana en geç 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Komisyonu aracılığıyla değerlendirilerek neticelendirılır ve alakalılere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Bu makalemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan anlaşmali bilişim personeli alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara Kültür ve Turizm Bakanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu