Başvurular

Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı!

Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı!, iş başvuruları bölümünde Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı!

Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığı yeni zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Resmi internet sitesinden yayına giren ilana göre 9 kişilik zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru şartları içinde en mühim şartın KPSS sınavından en az 70 puan alınması gerektiği altı çizildi. Zabıta memuru alımı yapılırken başvuran adaylara sözlü ve yazılı sınav yapıldığını duyuran Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı zabıta memuru genel ve özel şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle alakalı olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış
olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında gösterilen şartların
bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik bölümünde gösterilenen en az A yahut B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu