Başvurular

Merkez Bankası Memur Alım İlanı

Merkez Bankası Memur Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Merkez Bankası Memur Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Merkez Bankası Memur Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Merkez Bankası Memur Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

merkez-bankasimerkez-bankasi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA MEMUR ALINACAKTIR

Bankamız teşkilatında çalıştırılmak üzere sınavla Memur alınacaktır.

GÖREV İLE İLGİLİ BİLGİLER

Memurlar, şube görevlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işleri yöneticilerin talimatları ışığında yerine getirmek, yazı, rapor, tablo, grafik, slayt ve sunuş metinlerini hazırlamak, defter ve bilgisayar kayıtlarını tutmak, veri girişlerini yapmak, günlük dosyalama, haberleşme, arşiv hizmetlerini yapmak, gerektiğinde sair kıymetlerin muhafazasına katılmak ve yöneticileri aracılığıyla kendisine verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

– Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren yahut yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dahil programlar ile bankacılık, hukuk, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, ülkeler arası ticaret, matematik, endüstri mühendisliği programlarında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak,

– 2013 yahut 2014 senelerında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,

– İngilizce bilmek [son başvuru tarihi saygınlığıyla son iki yıl içinde yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) yahut Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 yahut Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 60 puan almış olmak],

– Son başvuru tarihi saygınlığıyla 30 yaşından büyük olmamak (18 Ağustos 1984 ve ardından doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.

2- SINAVLAR

Şartları taşıyan adaylar KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanacak ve ilk 200 aday (200. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) Ankara’da mülakata tabi tutulacaktır.

Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade kabiliyeti; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık; güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi ve mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden komisyon üyeleri aracılığıyla yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların hemen hemensı alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar.

Adayların başarı puanları KPSSP1 puanı ile mülakat puanlarının hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve başarılı adaylar mülakat öncesinde alınacak Şube tercihleri dikkate alınarak atanacaklardır.

– Sınavlara İlişkin Duyurular

Mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sayfasında ilan edilecektir.

3- BAŞVURU

– Başvuru Tarihleri ve Şekli

Adaylar başvurularını 04 Ağustos 2014 tarihinden 18 Ağustos 2014 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istediğimiz belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.

Şahsen yahut posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

– Diploma

– Yabancı Dil Belgesi (TOEFL-IBT sonucunun beyan edilmesi halinde)

– Fotoğraf

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında açıkladıkleri e-posta adreslerine yahut Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bu ilan 01 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanmıştır.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu