Başvurular

Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları…

Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları…, iş başvuruları bölümünde Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları…

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı yapacağını açıkladı. İlk kez alım yapıldığını açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde açılan departmanlar içinde bilgisayar işletmeni, mühendis gibi alanlarda memur alınacak. Lakin en mühim başvuru ayrıntı kısmının içinde KPSS sınavından en az 75 puan alınması gerektiğini dile getirdi. İşte başvuru şartları.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak yahut bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla alakalı ders aldığını
belgelemek yahut bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri içinde kabul edilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu