Başvurular

Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu!

Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu!, iş başvuruları bölümünde Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu!

İzmir’ de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi mühim bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre üniversite için 20 öğretim görevlisi alınacak. İktisat, işletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Gemi ve Deniz Teknolojisi gibi birden çok alanda personel alacak olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları…

 

No Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı/Prog. Unvan Drc Adet Nitelik
1 Gemi İnşaatı ve
Denizcilik
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğ. Üy. 3 1 Lisans eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği yahut Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Gemi üretimi ve
gemi geri dönüşümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 İİBF İktisat İktisat Politikası Doçent* 1 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak; İkiz açıklar
yahut borsaya katılım ve büyüme ilişkisi alanlarında ülkeler arası endeksli çalışmalar yapmış olmak.
3 İİBF İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak; muhasebe bilgi sistemleri yahut dijital muhasebe konularında çalışmalar yapmış
olmak.
4 İİBF İşletme Yönetim ve
Organizasyon
Dr. Öğ. Üy. 1 1 Doktorasını İşletme alanında almış olmak; sivil toplum
kuruluşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
5 İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Doçent* 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak; siyaset
sosyolojisi yahut iletişim sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
6 İİBF Uluslararası
Ticaret ve
İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent* 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak; Gerilla Pazarlama yahut dijital pazarlama alanlarında ülkeler arası
endeksli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
7 İslami İlimler Temel İslam
Bilimleri
İslam Hukuku Dr. Öğ. Üy. 3 1 Erken dönem klasik kaynaklarının edisyon ve kritiği üzerine
çalışması olmak, Hanefiliğin teşekkülü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8 İslami İlimler Temel İslam
Bilimleri
Kelam ve Mezhepler
Tarihi
Dr. Öğ. Üy. 3 1 Tabiîn zamanındaki teolojik tartışmalar ve Eş’arî geleneğindeki
tanrı tasavvurları üzerine araştırmalar yapmış olmak.
9 Sanat Tasarım
Fakültesi
Müzik Müzik Profesör 1 1 Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve Kanun Enstrümanı öğretimi ile alakalı çalışmaları olmak.
10 Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Bilgi Yönetimi ve
Teknolojisi
Profesör 1 1 Enformetri, bibliyometri, açık ulaşım ve elektronik belge
yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
11 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 1 Deneysel cerrahi sertifikası olmak, kemoterapötiklerin gastrointestinal sistem toksisitesiyle ilişkili hayvan deneyleri
yapmış olmak.
12 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Doçent 1 1 Trakeal stenoz lazer cerrahisi ve trakeal stenoz T – tüp uygulamaları ile ilgili ülkeler arası (SCI, SCI-E) çalışmaları
olmak.
13 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Dr. Öğ. Üy. 2 1 Sendromik durumlarda koklear implantasyonla ve koklear
implantasyon komplikasyonlarıyla alakalı çalışmaları olmak, hayvan deneyi kullanım sertifikası olmak.
14 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğ. Üy. 2 1 Konjenital fasiyal anomali cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, kök hücre nasıl tedavi edileceğinin tendon iyleşmesi üzerine
etkileriyle alakalı çalışma yapmış olmak.
15 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 1 Avrupa Üroloji Kurulu (EBU) Sertifikası ve Deney Hayvanları Sertifikası sahibi olmak, üroepitelyal tümörlerde yapılan diversiyon ameliyatlarında modifikasyon çalışması yapmış
olmak
16 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
Acil Tıp Dr. Öğ. Üy. 2 1 En az 5 yıl acil tıp alanında uzmanlık deneyimi olmak, sentetik kanabinoidlerin acil komplikasyonları ve yatakbaşı ultrasonografi ile volüm durumu takibi hususunda ülkeler arası (
SCI, SCI-E ) yayını olmak.
17 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Acil)
Dr. Öğ. Üy. 2 1 Çocuk acil uzmanı olamak, zehirli hayvan ısırık yahut sokmaları
ile alakalı ülkeler arası (SCI-E) yayınları olmak.
18 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Dr. Öğ. Üy. 2 1 İleri invaziv gastroenterolojik işlemler ve motilite üzerine işinde uzman olmak, Endoskobik myotomi yapılmış akalazya hastalarında endoflipin klinik faydası üzerine ülkeler arası (SCI, SCI-E) çalışma yapmış olmak, inefektif özefagialmotilite ve reflü içindeki ilişki üzerine ülkeler arası çalışma yapmış
olmak.
19 Tıp Temel Tıp
Bilimleri
Anatomi Doçent 1 1 Tıp fakültesi anatomi alanında doktora ve doçentlik unvanına
sahip olmak, 3D modelleme ve endokrin sistem anatomisi
alanında yayınlanmış yurt dışı çalışmaları olmak.
20 Turizm Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Dr. Öğ. Üy. 3 1 Turizm İşletmeciliği alanında doktora derecesine sahip olmak;
moleküler gastronomi, Kore Mutfağı ve turizm eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Diğer Şartlar:
1. Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde gösterilen şartları taşımaları gerekmektedir
2. Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Tıp Fakültesi Kadrolarına yalnızca Tıp Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
5. Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini “Başlıca Eser” olarak belirtmeleri zorunludur.
6. Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören merkezi yabancı dil sınavı yahut eşkıymetliği kabul gören sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, alakalı Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma
ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.
7. Başvuru sistemi ile alakalı ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
8. İlan tarihinden bu yana 15 (onbeş) gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve alakalı mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca tespit edilen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.
9. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi ikaznca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamı içinde istihdam edilerek doktora yahut sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
10. Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını alakalı birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.
* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ikaznca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.
Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (önceden çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu