Başvurular

Öğretmen Adayları! Milli Eğitim Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Şartları Belli Oldu!

Öğretmen Adayları! Milli Eğitim Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Şartları Belli Oldu!, iş başvuruları bölümünde Öğretmen Adayları! Milli Eğitim Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Şartları Belli Oldu! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Öğretmen Adayları! Milli Eğitim Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Şartları Belli Oldu! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Öğretmen Adayları! Milli Eğitim Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Şartları Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı çok mühim bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 8 Ekim 2021 tarihine kadar başvuran adayların içinden 1500 personel alımı yapacak. Sözleşmeli öğretmen adayları için açılan ilana Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları yönünden KPSSP121 puan türünden;
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, ve Rusça alanlarında KPSS sınavından en az 55 puan almış olma şartı koşuldu. Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
Not 1 : İmam – Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla tespit edilen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden bunun bunun yanında pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.


5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/yahut pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 yahut 2021 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) saygınlığıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan yahut öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamı içinde anlaşmali öğretmen olarak atanan; fakat ataması iptal edilenler ile anlaşmali öğretmen olarak çalışmakta iken anlaşmaleri feshedilenler yönünden, başvuru tarihinin son günü saygınlığıyla bir yıl bekleme zamanını tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda yahut herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamı içinde anlaşmali öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu