Başvurular

Operatör, Şoför, Laborant, Vinç Operatörü… DSİ Personel Alacak!

Operatör, Şoför, Laborant, Vinç Operatörü… DSİ Personel Alacak!, iş başvuruları bölümünde Operatör, Şoför, Laborant, Vinç Operatörü… DSİ Personel Alacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Operatör, Şoför, Laborant, Vinç Operatörü… DSİ Personel Alacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Operatör, Şoför, Laborant, Vinç Operatörü… DSİ Personel Alacak!

Devlet Su İşleri DSİ birden fazla alanda personel alımı yapacağını açıkladı. Operatör, Şoför (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar işçisi, Usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, laborant yardımcısı, topoğraf, hidrolog, aşçı, aşçı yardımcısı, teknisyen, ve bekçi alımı başladı. İş arayanlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos olan ilanın ayrıntı kısmı…

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu yanıtlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü isteklerinde gösterilen son başvuru tarihi saygınlığıyla gösterilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş rakamının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak biçimde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada tespit edilen adaylar ardından Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama metotları kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içinde yapılacaktır, neticenin

olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu