Başvurular

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor 2022

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü veya bilinen kısa adı ile OGM, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde personel alımı yapacağını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı kapsamı içinde mühendis ve orman muhafaza memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 28 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • OGM Orman Muhafaza Memuru Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav Hakkında Bilgi
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav Konuları
 • Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi
 • OGM Mühendis Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav
 • Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi

OGM Orman Muhafaza Memuru Alımı İlanı 2019

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ışığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 20 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/açıklamalar (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. İlanda gösterilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar ile ilgili yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde gösterilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
 • Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • 2018 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak,
 • Yükseköğrenim kuramlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri içinde http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteii/ adresindeki başvuru formunun adaylar aracılığıyla doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe yahut diğer biçimde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede gösterilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapacaktır. KPSSP93 puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için tespit edilen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak fakat bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 18.02.2019 tarihine kadar yayına girecek olup bunun bunun yanında yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Hakkında Bilgi

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 18.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 04.03.2019-15.03.2019 tarihleri içinde Antalya ilinde yapılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

 • Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
 • Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) bulundurmak zorundadır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Konuları

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 15 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale metotlarıne yönelik uygulamalar, 17 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden muhafaza edilmesi metotlarıne yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele metotlarıne ilişkin uygulamalar, 17 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik konuları, 17 puan Sınav komisyonunun her bir üyesi aracılığıyla verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik hemen hemensı alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi

Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında gösterilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul görenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda gösterilen nitelikleri taşımadıkları sonradan bilinmesi sebebiyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

UNVAN

TEŞKİLATI

SINIFI

ORMAN MUHAFAZA MEMURU

TAŞRA

GİH

İL ADET
ARTVİN 2
BARTIN 1
BİLECİK 1
BURSA 1
ÇANKIRI 1
DÜZCE 1
ESKİŞEHİR 1
GİRESUN 1
KASTAMONU 2
KIRKLARELİ 2
KÜTAHYA 1
MUĞLA 1
ORDU 2
SİNOP 2
SİVAS 1
TOPLAM 20

OGM Mühendis Alımı İlanı 2019

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ışığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 46 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/açıklamalar (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. İlanda gösterilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar ile ilgili yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde gösterilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 • Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • 2018 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
 • Yükseköğrenim kuramlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri içinde http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar aracılığıyla doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe yahut diğer biçimde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede gösterilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapacaktır. KPSSP3 puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için tespit edilen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak fakat bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 04.02.2019 tarihine kadar yayına girecek olup bunun bunun yanında yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 04.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 18.02.2019-01.03.2019 tarihleri içinde Antalya ilinde yapılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

 • Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
 • Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport)

bulundurmak zorundadır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

b) Genel ormancılık konuları ile ilgili bilgi düzeyi, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale metotlarıne yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden muhafaza edilmesi metotlarıne yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele metotlarıne ilişkin uygulamalar, 20 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi aracılığıyla verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik hemen hemensı alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi

Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında gösterilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul görenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda gösterilen nitelikleri taşımadıkları sonradan bilinmesi sebebiyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. İlan olunur.

EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

EK-1

UNVAN : MÜHENDİS TEŞKİLATI :TAŞRA SINIFI : THS DERECE :5
İL ADET
ÇORUM 2
TOKAT 2
SAMSUN 1
ÇANKIRI 1
ARTVİN 3
BOLU 2
BİLECİK 1
DENİZLİ 1
HAKKARİ 1
BİTLİS 1
BİNGÖL 1
ARDAHAN 1
ERZURUM 2
KARS 2
GİRESUN 2
ORDU 2
SİVAS 1
ISPARTA 1
KIRKLARELİ 1
KASTAMONU 10
SİNOP 2
YOZGAT 1
MUĞLA 1
GÜMÜŞHANE 1
ZONGULDAK 1
BARTIN 1
KARABÜK 1
TOPLAM 46

Bu makalemizde Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara OGM iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu